top of page

ניתוחי עיסוק

הבסיס לאבחון וגיוס מוצלחים טמון בראש ובראשונה בהבנה מדויקת של התפקיד שעל הפרק ופרופיל המועמד הרצוי. אלו הם תוצרים של תהליך שיטתי ומקצועי הקרוי ניתוח עיסוק.

מלבד שלב הגיוס מהווים תוצרים אלו בסיס הכרחי וחשוב גם לתהליכי ההכשרה וההדרכה של העובד, הערכת הביצועים שלו ואף אופן בניית חבילת התגמול וההטבות של התפקיד.

באפשרותי לבצע את ניתוחי העיסוק עבורכם או להכשיר את אלו הנדרשים לבצעם.

Original4_edited_edited_edited_edited_edited_edited.png
bottom of page